Privacyverklaring

Schatkaartjes
Contactgegevens: Jeanine de Koster – van Veldhoven

info@schatkaartjes.com

Persoonsgegevens die Schatkaartjes verwerkt

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van Schatkaartjes. Schatkaartjes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ik gebruik deze gegevens om de bestelling met jou als klant zo goed mogelijk te laten verlopen en omdat ik wettelijk verplicht ben om deze te verzamelen. Hieronder vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die Schatkaartjes verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

– Foto’s van personen

Voor het ontwerp van een geboortekaartje worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt van personen jonger dan 16 jaar: Geboortedatum, geslacht, gewicht, geboorteplaats en tijd. Ook eventueel foto’s als deze op het ontwerp worden gebruikt.

Met welk doel worden je persoonsgegevens verwerkt?

Schatkaartjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je gegevens worden gebruikt voor het maken van een ontwerp van een trouw- of geboortekaart, uitnodiging of rouwkaart.
– Om je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor het afhandelen van jouw betaling

– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Gegevens van Google Analytics op mijn website. Deze gegevens zijn anoniem en worden gebruikt om mijn website te optimaliseren zoals bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina’s, de statistieken of de duur van een website bezoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schatkaartjes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Schatkaartjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Zo bewaar ik de persoonsgegevens die nodig zijn voor mijn administratie 7 jaar, omdat dit wettelijk wordt vereist door de belastingdienst.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Schatkaartjes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld aan de belastingdienst. Verder worden de persoonlijke gegevens op de ontwerpen op mijn website altijd onleesbaar gemaakt. Eventueel gebruikte foto’s van personen worden altijd onherkenbaar gemaakt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je PC die er voor zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren als je terug op onze website komt. Daarnaast laten ze ons zien hoe onze site gebruikt wordt en op welke manier wij de website klantvriendelijker kunnen maken.
Als je onze website optimaal wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Dit is eenvoudig te doen door bij je eerste bezoek aan onze site de cookiemelding te sluiten of simpelweg verder te gaan op de website. Je kunt onze cookies uiteraard ook uitschakelen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schatkaartjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schatkaartjes.com

Schatkaartjes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

Schatkaartjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schatkaartjes.com of via het contactformulier.